California

"The Golden State"

Welcome! For many of you, this is a first-time trip to California (or to the USA) and therefore a "destination wedding." Indeed, there is so much to see and do in my great home state that you simply cannot do it all. What we can do is help you determine what you can explore locally, as a day trip, as a weekend trip, or in a week's time. 

This page contains information about the history and livelihood of the state of California.

For traveling to and from California, consult the Travel page for details.

For ideas and recommendations on what to do while visiting California, visit

- Amber


About California

"California is the most populous state in the United States and the third-largest by land area, after Alaska and Texas" (Wikipedia, 10/2010).  Sacramento is the state capital; Democrat Governor Jerry Brown governs in accordance with the three branches of government: Executive, Legislative, and Judicial.  The California State department has a robust website at http://www.ca.gov/ if you wish to learn more.

The 2006-2008 American Community Survey reports that California's population is: 
 • 42.3% White (not including White Hispanic)
 • 36.6% Hispanic or Latino (of any race)
 • 12.5% Asian
 • 6.7% Black or African-American
 • 2.6% Multiracial
 • 1.2% Native American
California's economy illustrates that it is a powerhouse among nations of the world.  "As of 2006, California's [gross domestic product] is larger than all but eight countries in the world (all but eleven countries by Purchasing Power Parity)" (Wikipedia, 10/2010).  Trade and agriculture are important sectors of the economic health of the state.  Despite this, the global financial crisis has affected the state; California's unemployment rate currently exceeds 12%.  

The weather and climate in California is described as being Mediterranean, with cool, rainy winters and dry summers. "The cool California Current offshore often creates summer fog near the coast. Further inland, one encounters colder winters and hotter summers ... Northwestern California has a temperate climate, and the Central Valley has a Mediterranean climate but with greater temperature extremes than the coast. The high mountains, including the Sierra Nevada, have a mountain climate with snow in winter and mild to moderate heat in summer" (Wikipedia, 10/2010).  Many people are surprised by the expanse of the land and the variety of natural beauty ranging from deserts to oceans or valleys to mountains.


"Statul De Aur"

Fiți bineveniți! Pentru mulți dintre voi e prima călătorie în California (sau în SUA) și din cauza asta se poate spune ca e nuntă cu destinație. Firește sunt așa de multe lucruri de văzut și de făcut în minunatul meu stat de baștină căci pur și simplu nu se pot face toate. Ceeace putem să facem este să vă ajutăm cu ceea ce se poate local, ca de exemplu excursii de o zi, de un sfârșit de săptămână sau de o săptămâmă.

-Amber

Despre California

”Calfornia este cel mai populat stat in SUA și al treilea ca suprafață după Alaska și Texas” (Wikipedia, 10/2010). Sacramento este capitala; Governor Jerry Brown  guvernează în conformitate cu  cele tei domenii de guvernare: Executiv, Legislativ și Juridic. Departamentul de Stat Californian are o pagina de internet foarte robustă  http://www.ca.gov/ dacă doriți să știți mai multe.

Ediția 2006/2008 American Community Survey  raportează că populația Californiei este formată din:

 • 42.3% albi (excluzând albii hispanici)
 • 36.6% hispanici sau latino-americani (de orice rasă)
 • 12.5% asiatici
 • 6.7% negrii sau afro-americani
 • 2.6% multirasial
 • 1.2% americani nativi

Economia Californiei arată că este plină de energie printe națiunile lumii. "Din 2006, Produsul Intern Brut al Californiei a fost mai mare decăt toate țările lumii în afară de opt (sau în afară de 11 țări socotind și Puterea de Cumpărare)" (Wikipedia, 10/2010)Comerțul și agricultura sunt sectoare importante pentru sănătatea economică a statului. Cu toate acestea criza financiară globală a afectat statul; California are o rată de șomaj care depășește 12%.

Vremea și clima în California este descrisă ca cea mediteraneeană, cu ierni ploioase și reci și veri secetoase. "Curentul rece Californian din apropierea țărmului creează adesea ceața de vară pe coastă. În interior se întâlnesc iernile reci și verile toride … Nord-Vestul Californiei are o climă temperată și Valea Centrala (Central Valley) are climă mediteraneeană dar cu maximele de temperatură mai mari decât pe coastă. Munții înalți incluzând Sierra Nevada au o climă montană cu zăpadă iarna și veri calde sau călduțe" (Wikipedia, 10/2010). Mulți oameni sunt surprinși de întinderea țării și varietatea minunată a naturii de la deșert la ocean sau de  la văi la munți