Program‎ > ‎

Bridal Party

 

Parents of the Bride / Părinţii Miresei

Mother / Mama: Mrs. Christine Gustafson
Father / Tatăl: Mr. Terry "Gus" Gustafson

The Groom's Family / Părinţii Mirelui

Mother / Mama: Mrs. Georgeta Marcu
Father / Tatăl: Mr. Mircea Marcu

The Bridesmaids / Domnișoarele de Onoare


Maid of Honor: Mrs. Diana Cox
"I've known Diana ever since she was born and I'd like to say that I taught her everything that she knows.  (Just kidding, little sister!)  Honestly, I can't say enough good things about Di, but I can easily say that she is a smart and shrewd woman and the greatest sibling anyone could ask for; I'm honored to have her as both my Maid of Honor and as a lifelong friend." -- Amber
”O cunosc pe Diana de când s-a născut și aș vrea să spun că eu am învățat-o tot ceea ce știe. (Glumesc surioară!) Cinstit, nu pot spune îndeajuns de multe lucruri bune despre Di, dar pot să spun cu ușurință că ea este deșteaptă, subtilă și o soră minunată pe care orcine și-ar dori-o; sunt deosebit de onorată să o am ca Maid of Honor și de asemenea ca prietenă pe viață.”—Amber


 Bridesmaid: Ms. Bao Giang "Paca" Nguyen
"I've known Paca since her first day of work at Student Computing, over 10 years ago!  I met a tomboyishly tough and smart girl who since has blossomed into a vibrant, beautiful, smart, and still equally tough and determined woman.  I'm proud to call her my best friend and wouldn't be able to imagine this day without her by my side."  -- Amber
”O cunosc pe Paca din ziua când a început să lucreze la Student Computing, acum 10 ani! Am întâlnit o fată băiețoasă, tenace și deșteaptă care de atunci s-a dezvoltat într-o femeie vibrantă, frumoasă, deșteptă și la fel de tenace și hotărâtă. Sunt mândră să o numesc cea mai bună prietenă și nu pot concepe ziua asta fără prezența ei lângă mine.” --Amber


Bridesmaid: Mrs. Samantha Nienow
"I can easily call Sam my kindred (workout & life) spirit!  Never was there a woman who could not only keep up with me while we swam, biked, and ran, but she could kick my butt while never making me feel bad about it!  An amazing woman, Sam always pushes me to be a better version of myself; she is all the things I want to be when I grow up!"  -- Amber
”Pot ușor să o numesc pe Samantha spiritul meu apropiat (în antrenament și viață)! Niciodată n-a fost nimeni ca ea care nu numai că a ținut pasul cu mine când înnotam, mergeam pe bicicletă și alergam, dar a putut să-mi dea și câte un picior în fund fără să mă facă să mă simt rău din cauza asta! Sam, prietena asta extraordinară, m-a împins să fiu o versiune mai bună decât mine însumi. Ea reprezintă toate lucrurile care mi-aș dori să fiu când cresc mare!” --Amber

Honorary Bridesmaids: Ms. Roberta Roebuck and Mrs. Jennifer Stecklow.

The Groomsmen / Cavalerii de onoare

Best Man: Mr. Patrick Currier
"I've known Patrick since my first day of college here in the Unites States. We quickly found that we had many common interests and soon became room mates...for 7 years. I get compliments of how much I know about American culture and how good my English is. All that I have Patrick to thank for. He spent countless hours explaining the intricacies of American society and helped me integrate into society. He is the most intelligent person I know and he will always be like a brother to me." -- Florin

”L-am cunoscut  pe Patrick din prima mea zi de colegiu în Statele Unite. Rapid am descoperit că aveam multe interese comune și curând după aceea am devenit colegi de cameră...pentru 7 ani. Am primit complimente pentru cât de multe știu despre cultura americană și cât de bună e engleza mea. Pentru toate astea trebuie să-i mulțumesc lui Patrick. El și-a petrecut nenumărate ore explicându-mi complexitatea societății americane și ajutându-mă să mă integrez în societate. El este cea mai inteligentă persoană pe care am cunoscut-o și va fi întotdeauna ca un frate pentru mine.”--Florin

Groomsman: Mr. Kevin Grover
"Although I've only know Kevin for a couple of years, it feels like a lifetime. When our mutual friend Marilyn introduced us, she said she knew we must have been separated at birth. We have the same sense of humor, similar interests and a great friendship. He is one of the most generous people I have ever met." --Florin

”Cu toate că pe Kevin l-am cunoscut doar cu câțiva ani în urmă, mi se pare că îl cunosc de-o viață. Când prietena noastră comună Marilyn ne-a făcut cunoștință a spus că știe sigur că noi trebuie să fi  fost despărțiți la naștere. Avem același simț al umorului, aceleași interese și o mare prietenie. El este una din cele mai generoase persoane care le-am întălnit.” --Florin
  Groomsman: Mr. Jonathan Knolle
"Jon has been a close friend of Amber's since her college days. Although I have only met him a few times, it is an honor to have him as a groomsman."
 --Florin
"Jon e un prieten bun din facultate a lui Amber. Deși l-am întâlnit doar de câteva ori, e o mare onoare să-l am cavaler de onoare." --Florin

Officiant

Monica Zukrow